E-učilnica E-indeks Slovensko English

Pandemija covid-19 in ponovna renesansa kakovosti

Tako kot ima vsaka medalja dve strani in vsaka palica dva konca, ima tudi pandemija vsaj dve plati. Lahko jo razumemo kot grožnjo ali pa kot priložnost.

Pandemija je pač »izziv« iz okolja, ki vpliva na organizacijske sisteme. V nobeni teoriji obvladovanja sprememb ne piše, da se organizacije »morajo odzvati« na spremembe v okolju, ampak piše, da se »svobodno odločijo«, če se bodo in kako se bodo na izzive okolja odzvale. Tako nam je pandemija poslala močno svarilo o »kakovosti oziroma nekakovosti« naših poslovnih modelov, naših strateških načrtov, naših ocen tveganj, naših procesov, naših sistemov vodenja…

Ker pa je nova paradigma odličnosti bolj sonaravno družbeno odgovorna, pa lahko izzive pandemije izkoristimo za redefinicije našega delovanja oziroma za »transformacijske spremembe« v naših organizacijah. Transformacija pa predpostavlja oziroma zahteva tudi »prenovo oziroma redefinicijo organizacijske kulture« in s tem tudi uvedbo »drugačnih« pristopov, modelov in orodij. 

V tem vidim tudi priložnost za »ponovno renesanso« pomena kakovosti, ki so jo v zadnjem obdobju, pod krinko, da je samoumevna, odstranjevali v čast pospeševanja potrošništva in plemenitenja kapitala. 

Menim, da moramo »ponovno« prebrati osnovne definicije TQM, »ponovno« na novo razumeti določila standardov sistemov vodenja ter »ponovno« definirati vlogo kakovostnikov. 

Če kakovostniki svojo vlogo prepoznavamo preko Crosbyeve definicije TQM, potem ponovno prepoznajmo sebe kot agenta sprememb in spreminjanja, tako na ravni nenehnega izboljševanja, kot tudi na ravni transformacijskega spreminjanja. Upajmo si priznati, da moramo biti pri tem del najvišjega izvršnega vodstvenega tima v organizacij in da naše področje dela čedalje bolj sovpada z delom odgovornega za razvoj kadrov in v končnem koraku tudi z delom najvišjega izvršnega menedžerja. Ne smemo si dovoliti, da smo imenovani kot »vodja kakovosti« in da se dnevno ukvarjamo samo s »kontrolo kakovosti«. 

Bodimo aktivni oziroma proaktivni in prevzemimo vlogo ključnega animatorja za »potovanje od kakovosti do odličnosti sistema vodenja«. 

prof. dr. Boris Bukovec,
dekan