E-učilnica E-indeks Slovensko English

Verodostojnost FOŠ pri udejanjanju temeljnih gradnikov nove organizacijske paradigme

Za doseganje poslanstva FOŠ in nenehnega prispevanja k na znanju temelječi družbi, o načelih sodobne paradigme kakovosti in odličnosti, ne samo predavamo, ampak jih tudi vgrajujemo v naš vsakodnevni način dela.

Tako sistem vodenja na FOŠ sloni na temeljnih gradnikih nove organizacijske paradigme:

 

 

prof. dr. Boris Bukovec,
dekan