E-učilnica E-indeks Slovensko English

Obvladovati spremembe pomeni obvladovati kakovost

Kakovost lahko pojmujemo tudi kot vrednoto. Njen sinonim je stalno izboljševanje, način vodenja, ki temelji na kakovosti kot osnovni vrednoti pa teoretiki menedžmenta imenujejo celovito vodenje kakovosti (TQM). Definicij TQM je nešteto, Crosby pa jo definira kot: »TQM pomeni zbir konceptov, ki jih uporablja vodstvo, da vzpostavi tako organizacijsko kulturo, v kateri se spremembe vedno izvedejo korektno in kjer vladajo odlični odnosi med zaposlenimi, dobavitelji in kupci. To je odgovornost vodstva.« Definicija TQM je univerzalna, »zbir konceptov«, ki jih »vodstva« uporabljajo, pa je zelo različen in mora ustrezati dejavnosti organizacijskega sistema in njegovi organizacijski kulturi.

Podroben pogled v Crosbyevo definicijo TQM pa razkriva še eno zanimivo dejstvo. Njen osrednji del je namenjen obvladovanju sprememb. Lahko bi rekli, da Crosby obvladovanje sprememb vidi kot ključni proces TQM. Obvladovanje sprememb lahko v tem kontekstu razumemo tudi kot proces iskanja odgovora na vprašanje »kaj narediti«, zbir konceptov, ki jih vodstvo uporablja za zagotavljanje kulture kakovosti oz. nenehnega izboljševanja, pa proces iskanja odgovora na vprašanje »kako narediti«.

Celovito vodenje kakovosti je tako neločljivo povezano z obvladovanjem sprememb, oba pojma pa s sproščanjem ustvarjalnih zmogljivosti ljudi. Posameznik s svojim znanjem in sposobnostjo učenja postaja nosilec razvoja, saj je v njem specifična ustvarjalnost, ki ob ciljni naravnanosti in sistemski aplikaciji timskega dela ustvarja nova znanja in z njimi moč.

Nenehne spremembe v okolju ponujajo nove priložnosti, katere pa lahko izkoristijo le ljudje, ki nenehno skrbijo za razvoj svojega znanja in metod učenja. Če hočemo postati usmerjevalci sprememb, moramo sprejeti učenje kot vseživljenjski proces.

 

prof. dr. Boris Bukovec,  dekan