E-učilnica E-indeks Slovensko English

Regija odličnosti

V Dolenjski in Beli krajini je tradicionalno prisotna visoka zavest po umeščanju sodobnih pristopov, modelov in orodij kakovosti oziroma odličnosti v zasebnem in javnem sektorju. To se kaže v velikem prispevku k BDP ter priznavanju najboljših praks organizacij naše regije. K tem dosežkom je odločilno prispevala predvsem uspešna in učinkovita aplikacija znanosti in stroke iz področja menedžmenta kakovosti, kjer so svoj prispevek vtkale tudi izobraževalne institucije.

Zelo ponosni smo lahko na dejstvo, da v vsakoletnem natečaju Priznanja Republike Slovenije za poslovno odličnost (PRSPO) organizacije iz naše regije beležijo odlične rezultate. Tu je še posebej opazno in pomembno uvrščanja organizacij naše regije med finaliste tega natečaja, kjer Upravna enota Novo mesto in Splošna bolnišnica Novo mesto beležita največje število uvrstitev. Vsekakor pa smo še posebej veseli, da je po Revozu v letu 1999, Trimu leta 2002, Krki pred desetimi leti, podjetju TPV leta 2011, letos to najvišje državno priznanje prejelo tudi podjetje Adria Mobil d.o.o.

Naša "regija odličnosti" s tem ponovno postaja zgled sproščanja ustvarjalnih potencialov sodelavcev, udejanjanja odlične prakse in doseganja odličnih rezultatov. Prepričani smo, da bodo v naslednjih letih iz Dolenjske in Bele krajine še prihajale novice o odličnih dosežkih posameznikov, organizacij in regije kot celote.

Ta naša regija odličnosti ustvarja velik delež dodane vrednosti celotne države, je prva po čistem dobičku na zaposlenega in beleži največje število dobitnikov Priznanj Republike Slovenije za poslovno odličnost. Iskreno si tudi želimo, da bi nastajajoča pokrajina imela med svojimi vrednotami zapisano tudi kakovost oziroma odličnost.

Ob zaključku pa bi rad poudaril naš ponos, da skoraj polovico študentov oziroma diplomantov FOŠ in znaten del članov akademskega zbora prihaja iz organizacij, ki svojo organizacijsko kulturo temeljijo na odličnosti in so že okusile slast dobitnika PRSPO.

prof. dr. Boris Bukovec,
dekan