E-učilnica E-indeks Slovensko English

2014-03-14: Življenje in ustvarjalnost

Življenje je definirano kot proces spoznavanja samega sebe za dobrobit drugih. Definicija je kratka, jasna in pomenljiva. Vsak od nas je svoj in svojstven, tako da je tudi spoznavanje samega sebe zelo svojstveno. Ta proces spoznavanja sovpada tudi s procesom nenehnega učenja. Če to naše nenehno učenje postane in ostane vseživljenjsko ter pri tem dobi svojo nadgradnjo v ustvarjalnosti in inovativnosti s tem krepimo tako svoj kot tudi družbeni ustvarjalni potencial.

Naše učenje je torej v procesu spoznavanja pomembno, pomembnejša pa je naša ustvarjalnost. Na začetku je ustvarjalnost naš cilj, potem postane usmeritev, kasneje navada in na koncu naša vrlina oziroma vrednota, ki nas odločilno in odlično zaznamuje. Preko ustvarjalnosti se samorealiziramo in iščemo izzive za nova spoznavanja in samopreseganja. Tako spoznavamo sebe, krepimo svoje ustvarjalne potenciale in izboljšujemo kakovost svojega življenja. To je pomembno, a še pomembnejše je to, da s tem ko izboljšujemo kakovost svojega življenja, večamo svoj potencial prispevanja v dobrobit drugih.

Veseli me, da smo na Fakulteti za organizacijske študije ustvarjalnost prepoznali kot eno od vrednot naše organizacijske kulture kot tudi da se naš slogan glasi: FOŠ. Razvijamo vašo ustvarjalnost.

izr. prof. dr. Boris Bukovec, dekan

MHXvmG0jTeQ