E-učilnica E-indeks Slovensko English

Etičnost razmišljanja in delovanja

Pred petimi leti je bila promovirana Otoška rastoča strategija univerzalne odličnosti in mojstrstva. V njej se je z namenom obogatitve naših življenj in dela, opredelilo iskanja novih vzorcev razmišljanja in delovanja, temelječih na tvornem dolgoročnem povezovanju in sodelovanju med državami in narodi. Strategija temelji na petih temeljnih gradnikih:

· Vzgoja, izobraževanje in vseživljenjsko učenje.

· Sproščanje človekovih ustvarjalnih potencialov.

· Družbeno odgovorno sonaravno delovanja.

· Usmerjenost v samopreseganje in dosežke.

· Etičnost razmišljanja in delovanja.

Sedaj, pet let po sprejetju te strategije, čedalje bolj v njej spoznavam njeno aktualnost. Danes sem jo zopet prebral. Nisem mogel ostati ravnodušen ob njenem zadnjem stavku. Pod njo ni podpisan posameznik, zapisano je le: »Dobronamerni in dobrohotni posamezniki in organizacije, udeleženci 22. mednarodnega foruma odličnosti in mojstrstva«. Kako pomenljivo. Besedici dobronamerni in dobrohotni sta tu zapisani samoumevno, ju pa dandanes zelo pogrešamo. Še bolj pa pogrešamo dobronamerne in dobrohotne posameznike.

V kontekstu aktualnih dogajanj pa se mi zdi pomenljivo tudi opozoriti na dejstvo, da smo se na Forumu najprej osredotočili v razglabljanje o etičnosti razmišljanja in delovanja. To je bila naša zavestna odločitev saj je erozija etičnosti bila očitna že pred desetletjem. Tu je pomemben poudarek dan na etičnosti razmišljanja, kot pogoju za etičnost delovanja. Setvi misli sledi žetev besed, setvi besed pa sledi žetev dejanj.

Toda na žalost vsak dan spoznavamo čedalje več dokazov o neetičnosti delovanja posameznikov, skupin in organizacij. To me zelo žalosti. Še bolj pa me spravi v slabo voljo zavedanje, da je v ozadju vseh teh neetičnih dejanj neetičnost razmišljanja. Neetičnost razmišljanja se kot epidemija širi iz politike v gospodarstvo, pravosodje, lokalno samoupravo, visoko šolstvo…. Neetičnost se pripisuje nekaterim predsednikom, direktorjem, sodnikom, županom, ministrom… Vsi ti imajo svoje priimke. Na žalost se tako zaradi neetičnosti razmišljanja in delovanja skrunijo tudi priimki nekaterih posameznikov, ki so ravno zaradi svoje etičnosti zapisali v zgodovino Slovenije. Žalostno.

Še sreča, da še vedno obstaja kar nekaj dobronamernih in dobrohotnih posameznikov, ki so zgled etičnosti razmišljanja in delovanja. Vsakdo od nas zagotovo pozna kakšnega. Pomagajmo jim in učimo se od njih.

izr. prof. dr. Boris Bukovec, dekan

egPoYeX_CZY