E-učilnica E-indeks Slovensko English

Odsev pandemije na delovanje FOŠ

Covid-19 izkušnja je bila za FOŠ dobrodošla izkušnja. Na srečo nismo beležili zdravstvenih nevšečnosti, smo pa temeljito razmislili o našem načinu delovanja in ga tudi spremenili.

Osredotočili smo se v spreminjanje našega študijskega procesa in klasično obliko izvajanja študija nadomestili s študijem na daljavo. Na srečo smo bili ravno v pilotni fazi izvajanja kombinirane oblike študija (KOŠ), torej študija, kjer se ga del izvede na sedežu fakultete, del pa na daljavo, tako da smo ob razglasitvi pandemije »sprostili« študij na daljavo pri vseh predmetih. Odziv učiteljev je v pozitivni smeri presegel naša pričakovanja, študentje pa so z anketami o zadovoljstvu tudi izrazili percepcijo »napredka pri kakovosti študija«. Sedaj prehajamo na kombinirano obliko študija, ki postaja naša »klasična oblika«. S »pomočjo« pandemije smo to transformacijsko spremembo izvedli hitreje in bolj racionalno.

Tudi v času pandemije uvedeno delo na domu v delnem obsegu ohranjamo ter s tem uveljavljamo »kombiniran način dela«, ki se izkazuje kot uporaben, želen in učinkovit.

Tudi sam, osebno, sem sprejel to »novo realnost« kot priložnost za osebno transformacijo in »test« osebne paradigme oziroma osebnih življenjskih vzorcev. Pandemija mi je poglobila zavedanje, da so v organizaciji ključna razmerja med ljudmi, sposobnost empatije in medsebojno zaupanje. Še močneje sem ponotranjil tudi zavedanje o potrebi po poenostavljanju stvari ter dajanju prednosti strateškemu razmišljanju in intuiciji. Močan vtis mi pušča tudi »izkušnja«, kako se je v trenutku »zunanje ogroženosti s strani covida-19« močno okrepila pripadnost naših sodelavcev fakulteti in s tem zavedanje pomembnosti vzajemnega sodelovanja. 

Ob teh pozitivnih izkušnjah na osebni in organizacijski ravni, pa me žalosti spoznanje, da je pandemija postregla tudi z množico dokazov, da je na ravni velikih organizacijskih sistemov kot tudi na civilizacijski ravni poznavanja »abecede« kakovosti na zelo klavrni ravni. 

prof. dr. Boris Bukovec,
dekan