E-učilnica E-indeks Slovensko English

2014-03-27: Kaj bo UNM ponudila gospodarstvu in regiji?

Regija odličnosti (Bela krajina, Dolenjska, Kočevsko-Ribniško in Posavje) ustvarja velik delež dodane vrednosti celotne države, je prva po čistem dobičku na zaposlenega in beleži največje število dobitnikov Priznanj Republike Slovenije za poslovno odličnost. Ta dejstva odločno in odlično utemeljujejo našo željo po ustanovitvi javne državne Univerze v Novem mestu (UNM). Postavljajo pa tudi velika pričakovanje po odličnosti njene vpetosti v okolje.

UNM bo kot sinergijska povezava samostojnih fakultet svoje akademsko poslanstvo udejanjala preko odličnosti izvajanja študijskih programov ter raziskovalno razvojnega dela. Tako bo gospodarstvo imelo večjo možnost izbire novih sodelavcev v množici kompetentnih in ustvarjalnih diplomantov UNM. Zaradi bližine študija bodo že zaposleni lažje in manj stresno krepili svoje ustvarjalne potenciale. UNM bo v svoje raziskovalne projekte vključevala partnerje iz gospodarstva, obljubljamo pa tudi našo proaktivnost pri sodelovanju v razvojnih projektih gospodarstva in regije. S projektno pisarno UNM se bo ponudila priložnost za iskanje in izvajanje skupnih projektov ter pomoč pri ustanavljanju raziskovalnih skupin v gospodarstvu. S kariernim centrom UNM bomo vzpostavili učinkovito spremljanje osebnega razvoja in kompetenc diplomantov v prehajanju med akademskim prostorom, gospodarstvom in regijo. Z inštitutom za izobraževanje in svetovanje UNM bomo ponudili sodobne in tudi v porajajoče novosti usmerjena izobraževanja, konference in posvetovanja. Z izdajanjem revij ter monografij bomo poskrbeli za ustvarjalen preplet znanstvene misli, stroke in najboljše prakse.

Regija bo z UNM pridobila pomembnega animatorja regijskega razvoja ter s tem garanta, da regija odličnosti to v prihodnosti tudi ostane. Z UNM bo regija v kontekstu čezmejnega sodelovanja okrepila svoj položaj, še posebej pa to velja za Novo mesto, ki s pomočjo UNM lahko ohrani status regijskega središča. Največ pa bo UNM regiji dala s tem, da ji bo dvignila ustvarjalni potencial in posledično tudi prihod novih prebivalcev – oziroma povedano drugače: davkoplačevalcev, volivcev, potrošnikov…

Na fakulteti za organizacijske študije smo prepričani, da k vpetosti UNM v gospodarstvo in regijo lahko prispevamo največ s tem, da čim bolj verodostojno udejanjamo naše poslanstvo: »Razvijamo ustvarjalne potenciale posameznikov in organizacijske znanosti ter prispevamo k nenehnemu izboljševanju kakovosti življenja«.

izr. prof. dr. Boris Bukovec, dekan

9I20jKNqD-M