E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost,
junij 2013, letnik 2, številka 2

 

Vsebina:

Franc Brcar
Uvodnik

Kazalo:

Mojca Jedlovčnik
Analiza pristopov vzgoje nadarjenih otrok v predšolski dobi

Polona Kambič
Sproščanje ustvarjalnih potencialov v Občinski upravi Občine Semič

Igor Miletić
Novi inovativni etični principi dviga varnosti v cestnem prometu

Cvetka Peterlin
Izboljšanje poslovnega komuniciranja na področju poslovodenja v šolstvu

Dodatek:

Blaž Trbižan, Vasja Roblek
Pomen kognitivnih in afektivnih procesov pri delu z računalnikom

Samo Drobne, Marija Bogataj
Vpliv recesije na parametre kakovosti regionalnih središč in njihovo privlačnost

 

 

 

 

« nazaj