E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost / JUE - Journal of Universal Excellence
Marec 2021, letnik / volume 10, številka / number 1 


Za dostop do revije kliknite sliko. /
Click on the image to access the magazine.

Tematska številka

Gradniki poslovne odličnosti


Kazalo / Contents

Maja Peterc Zidar, Uroš Skrinar
Dodajanje vrednosti za odjemalce

Polona Prosen, Janja Gornik
Ustvarjanje trajnostne prihodnosti

Rajko Zakšek, Bojan Krajnc
Spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti

Dušan Janežič, Nastja Pevec
Vodenje z vizijo, navdihom in integriteto

Helena Sekula, Anita Ruperčič
Agilni menedžment

Dejan Medic, Sandra Medic
Trajno doseganje izvrstnih rezultatov