E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost / JUE - Journal of Universal Excellence
Marec / March 2020, letnik / volume 9, številka / number 1

Za dostop do revije kliknite sliko. /
Click on the image to access the magazine.

Kazalo / Contents

 

Sabina Zidar, Mirko Markič
Uvajanje načel vitkega proizvajanja v izbranem podjetju

Bojan Macuh, Andrej Raspor
Društva upokojencev kot pospeševalci turistične potrošnje in prostočasnih dejavnosti slovenskih upokojencev

Maja Kozole, Tjaša Gračner
Menedžment dobrega počutja

Martina Zobarič, Patricija Kastelec, Nataša Podnar
Kompetence menedžerjev dobrega počutja

Ema Husič, Gregor Blažič
Izobraževalni programi za menedžerje dobrega počutja

Andrej Mohar, Boštjan Zagorc
Andragoška/pedagoška podpora izobraževalnih programov za menedžerje dobrega počutja