E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost / JUE - Journal of Universal Excellence
Marec / March 2023, letnik / volume 12, številka / number 1


Za dostop do revije kliknite sliko. /
Click on the image to access the magazine.


Kazalo / Contents

 

Nadia Molek, Juan Esteban de Jager, Maja Pucelj
Hero Culture and Silo Mentality: a Systematic Literature Review

Stojan Črv
Occupational accidents and Occupational health and safety management systems ISO 45001:2018 in EU

Urška Fabjan, Simona Vene
Pomen vizije pri doseganju ciljev v organizacijah

Patricija Franko, Suzana Gorenc
Vpliv voditeljstva na poslovno uspešnost v proizvodni organizaciji

Marina Brinec
Vpliv ustvarjalnosti in inovativnosti na razvoj organizacijske kulture