E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost / JUE - Journal of Universal Excellence
Junij / June 2018, letnik / volume 7, številka / number 2

Za dostop do celotne revije kliknite sliko. /
Click on the image to access the entire magazine.

Kazalo / Contents

Sandi Povše
Vpliv nagrajevanja pri izrabi inovacijskega potenciala v organizaciji

Mojca Rostohar, Darija Šćepanović, Ivan Škrlec
Mobilna aplikacija za vadbo mišic medeničnega dna

Anja Borovinšek
Model motivacijskih dejavnikov za izobraževanje otrok in odraslih

Vojko Kaluža, Štefan Bojnec
Vpliv človeškega kapitala na poslovno uspešnost turističnih agencij 

Mateja Kalan
Posodobljen model avtopoietskega vodenja 

Dean Rumpf, Zlatka Meško Štok
Korenite spremembe za učinkovitejše javno zdravstvo 

Andrej Jerman
Kritičen pogled na procese robotizacije v podjetjih

D o d a t e k

Štefan Ivanko
Lastniško (so)upravljanje