E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost / JUE - Journal of Universal Excellence
December 2017, letnik / volume 6, številka / number 4

Za dostop do celotne revije kliknite sliko. /
Click on the image to access the entire magazine.

Kazalo / Contents

Bojan Macuh, Jana Goriup
Ovire starejših pri aktivnostih v domovih za starejše
Obstacles for Older Persons in Activities in Homes for the Elderly 

Franc Brcar
Analiza nesreč v prometu v zadnjih 20-ih letih v Sloveniji
The Analysis of Road Traffic Accidents in the Last 20 Years in Slovenia 

Denis Benjamin Kmetec, Mirko Markič
Organizacijska kultura v slovenskih tujih podjetjih
Organizational Culture in Slovenia Foreign Companies

Darija Šćepanović, Tjaša Grudnik, Darja Šmit, Sonja Hlebš
Urinska inkontinenca pri vrhunskih športnicah
Urinary Incontinence in Top Sports Female Athletes

Mihaela Rudar Neral
Analiza kakovosti podatkov o vodnih izgubah v javnih sistemih oskrbe s pitno vodo
Analysis of the Quality of Water Losses Data in Public Drinking Water Supply

Katarina Udovč
Povezava zavzetosti in zadovoljstva zaposlenih v javnem zavodu s področja kulture
The Connection of Engagement on the Satisfaction of Employees in the the Public Institution in the Sphere of Culture

Tanja Balažic Peček, Franc Brcar, Boris Bukovec
Fundamental Autopoietic Building Blocks in 4.0 Organization as a Challenge to Humane Organization
Temeljni gradniki avtopoieze v 4.0 organizaciji kot izziv humani organizaciji