E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost,
Junij 2016, letnik 5, številka 2

Za dostop do celotne revije kliknite sliko.

Vsebina:

Kazalo vsebine

Kazalo:

Franc Brcar
Vpliv obstoja službe kakovosti na organiziranost kakovosti v organizacijah

Kristjan Jovanov, Vasja Roblek
Vodenje tima nujne medicinske pomoči v primeru povečanega obsega dela

Andreja Lavrič
Pomen intelektualnega kapitala v podjetju

Andrej Jerman, Maja Meško
Vpliv življenjskega sloga voznikov avtobusov na pojav zdravstvenih težav in absentizma

Matjaž Maletič, Damjan Maletič, Alenka Mekiš
Vpliv internega marketinga na zavzetost zaposlenih

Simona Cimperman
Vpliv zadovoljstva zaposlenih na produktivnost v Tiskarni Novo mesto, d.d.

Matej Jevšček
Competencies assessment using fuzzy logic

 

« nazaj