E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost / JUE - Journal of Universal Excellence
Junij / June 2023, letnik / volume 12, številka / number 2


Za dostop do revije kliknite sliko. /
Click on the image to access the magazine.


Kazalo / Contents

 

Bojan Krajnc, Maja Pucelj
Etične dileme uporabe pametnih telefonov med zaposlenimi

Rok Gomezelj, Mirko Markič
Ključni dejavniki trajnostnega ravnanja z neporabljenimi zdravili

Rajko Zakšek, Franc Brcar
Tehnološki časi v povezavi s planiranjem in nagrajevanjem zaposlenih

Ksenija Zupan
Kadrovska strategija in uspešnost organizacij

Žiga Kastelic
Ustvarjanje trajnostne vrednosti

Katja Bregar, Maja Bregar
Zagotavljanje uspešnosti delovanja malih in srednjih velikih podjetij