E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost / JUE - Journal of Universal Excellence
December 2020, letnik / volume 9, številka / number 4

Za dostop do revije kliknite sliko. /
Click on the image to access the magazine.

Kazalo / Contents

 

Biljana Bahat, Marija Ovsenik
Emotional Intelligence in Secondary School Students

Peter Ferfoglia, Mirko Markič
Primerjava zadovoljstva zaposlenih s kakovostjo delovnega in življenjskega okolja

Igor Ivašković
Zaupanje kot faktor kohezije športnega tima

Robert Sotler, Raja Gošnak Dahmane
Tveganja za nastanek kožnih sprememb in zaščita pred soncem

Andreja Krajnc, Mateja Berčan
Family-Centered Care: a Scoping Review

Sabina Veršič
Vloga temeljne strategije podjetja za razvojno uspešnost podjetja v dinamičnem okolju