E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost / JUE - Journal of Universal Excellence
September 2022, letnik / volume 11, številka / number 3


Za dostop do revije kliknite sliko. /
Click on the image to access the magazine.

Tematska številka

Kakovost življenja


Kazalo / Contents

Uvodnik zasl. prof. ddr. Marije Ovsenik

Renata Vovk
Vpliv okolja in delovnega življenja na kakovost življenja

Denis Janc
Vpliv delovnih faktorjev na storilnost in kakovost življenja

Simona Pavlin Repovž
Prenova procesov dolgotrajne oskrbe v domačem okolju

Mateja Tomažin
Kakovost življenja v bližini jedrskih elektrarn

Mateja Zakšek
Vpliv okolja na kakovost življenja

Dušica Kunšek Rihtar
Obrobja družbe skozi različna obdobja reke življenja

Katarina Grozina
Kakovost življenja sodobnega časa

Ida Cvitkovič
Kakovost življenja – ravnovesje poklicnega in zasebnega življenja