E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost / JUE - Journal of Universal Excellence
December 2018, letnik / volume 7, številka / number 4

Za dostop do revije kliknite sliko. /
Click on the image to access the magazine.

Kazalo / Contents

 

Andrej Dobrovoljc
Odkrivanje potencialnih groženj za informacijski sistem

Veronika Gruden, Mirko Markič
Vidiki raziskovanja paradigme družbene odgovornosti v visokem šolstvu

Andrej Ograjenšek, Maja Meško
Organiziranje časa za tekaški trening

Vinko Bogataj
Povezava med vodenjem, organizacijsko kulturo in rezultati organizacij

Milena Fornazarič
Družbena omrežja kot vir informacij za odločanje med študenti samostojnih visokošolskih zavodov

D o d a t e k / A p p e n d i x

Tanja Balažic Peček, Davor Pavuna
Emerging Autopoiesis: On Coherence in Complexity within Organization