E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost / JUE - Journal of Universal Excellence
September 2020, letnik / volume 9, številka / number 3

Za dostop do revije kliknite sliko. /
Click on the image to access the magazine.

Kazalo / Contents

 

Magda Lužar, Annmarie Gorenc Zoran
Trust and Knowledge Sharing of Employees in Organizations

Anja Puntar, Mirko Markič
Stres na delovnem mestu slovenskega menedžerja

Janja Polenšek Davidovski, Maja Meško, Borut Likar
Menedžment talentov za potrebe industrije 4.0

Idriz Selimović
Primerjava načel znanstvenega menedžmenta in vitkega proizvajanja

Gregor Žvipelj
Pregled literature o informacijski prenasičenosti v obdobju 1970 - 2017