E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost / JUE - Journal of Universal Excellence
Junij / June 2019, letnik / volume 8, številka / number 2

Za dostop do revije kliknite sliko. /
Click on the image to access the magazine.

Kazalo / Contents

Damijan Kreslin, Mirko Markič
Model uporabe orodij menedžmenta

Bojan Macuh, Jurka Lepičnik Vodopivec
Vpliv družine na vseživljenjsko učenje starostnikov v domovih za starejše

Franc Brcar
Analiza varnosti v cestnem prometu v Sloveniji leta 2018

Suzana Šuklar
Ensuring and Measuring Quality in Primary Healthcare

Deja Hojč
Model vpliva dodane vrednosti za odjemalce ter inovativnost

Lidija Bijek
Odnosi, komunikacija, motivacija in nagrajevanje kot dejavniki uspešnega tima in organizacije

P o p r a v e k  /  C o r r e c t i o n

Journal of Universal Excellence, marec / March 2016, leto / year 5, številka / number 1, str. / pp. 30–46. Povezava: https://bit.ly/2IDqUdd

Lea Šuc, Boris Bukovec, Mojca Žveglič, Damir Karpljuk
Primary School Teachers' Attitudes towards Inclusive Education in Slovenia: A Qualitative Exploration