E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost / JUE - Journal of Universal Excellence
Marec / March 2017, letnik / volume 6, številka / number 1

Za dostop do celotne revije kliknite sliko. /
Click on the image to access the entire magazine.

Kazalo / Contents

Beti Godnič, Robert Vodopivec
Globalization and Integration Processes in Europe
Globalizacija in integracijski procesi v Evropi

Marta Kavšek, David Bogataj
Towards New Quality Standards of Long-Term Care in Slovenia
Razvoj novih standardov kakovosti oskrbe starostnikov v Sloveniji

Marko Brcar, Mirko Markič
Menedžment projektov in finančna dodana vrednost
Project Management and Financial Added Value

Tanja Balažic Peček, Boris Bukovec
Razsežnost principa »autopoiesis« v organizaciji in družbi
Dimension of the »Autopoiesis« Principle in Organization and Society

Mateja Kalan
Ugotavljanje prepoznavnosti mediacije v velikem slovenskem podjetju
The Visibility of Mediation in a Large Slovenian Company

Aleksandra Kavšak, Mirko Prosen
Vpliv brezposelnosti na spremembe zdravstvenega stanja in socialnega statusa
Unemployment and Changes in Health Status and Social Status

Sonja Hlebš
Z dokazi podprte prakse v fizioterapiji
Title Evidence-Based Practices in Physiotherapy