E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost / JUE - Journal of Universal Excellence
September 2019, letnik / volume 8, številka / number 3

Za dostop do revije kliknite sliko. /
Click on the image to access the magazine.

Kazalo / Contents

Irena Gašperlin, Mirko Markič
Izvajanje strateških ukrepov v uspešnih podjetjih 

Mihaela Rudar Neral
Assessment of Sustainable Indicators for Drinking Water Management in Slovenian Municipalities

Milan Simončič
Motivation for Social Responsibility in Nuclear Power Plants 

Janez Benedičič
Univerzalna metoda iskanja priložnosti za razvoj novega proizvoda

Gregor Colarič
Model dejavnikov trajnega doseganja odličnih rezultatov 

Nejc Škrabec
Model vodenja z vizijo, navdihom in integriteto

Anja Borovinšek
Model spodbujevalnih dejavnikov za inovativnost organizacij