E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost / JUE - Journal of Universal Excellence
Marec 2022, letnik / volume 11, številka / number 1


Za dostop do revije kliknite sliko. /
Click on the image to access the magazine.


Kazalo / Contents

Jasenka Haleuš, Armand Faganel
Pomembne marketinške strategije za doseganje učinkovitosti podjetja

Mateja Zakšek
Odličnost in spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti v vzgoji in izobraževanju

Renata Vovk
Odličnost in agilni menedžment

Mateja Tomažin
Odličnost in doseganje uspehov z nadarjenostjo zaposlenih

Simona Pavlin Repovž
Odličnost in trajno doseganje izvrstnih rezultatov