E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost / JUE - Journal of Universal Excellence
Junij / June 2021, letnik / volume 10, številka / number 2 


Za dostop do revije kliknite sliko. /
Click on the image to access the magazine.


Kazalo / Contents

Monja Pust, Annmarie Gorenc Zoran
Challenges of Immediate Transition to e-Learning

Idriz Selimović, Mirko Markič
Vloga svetovanja in svetovalcev na področju menedžmenta pri uvajanju organizacijskih sprememb

Katja Krese, Saška Đurić
Doseganje uspehov z nadarjenostjo zaposlenih

Marija Paladin
Razvoj vprašalnika o delovni zavzetosti in motivaciji zaposlenih

Patricija Kastelec
Model EFQM in agilnost organizacij

Tjaša Gračner
Prednosti in slabosti timskega dela na daljavo