E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost / JUE - Journal of Universal Excellence
September 2021, letnik / volume 10, številka / number 3


Za dostop do revije kliknite sliko. /
Click on the image to access the magazine.


Kazalo / Contents

Franc Brcar
Sistematični pregled raziskav na FOŠ

Milan Simončiič
Izzivi obvladovanja sprememb v laboratorijih

Ladi Galjot, Mirko Markič
Usposobljenost za kakovosti pri menedžmentu projektov

Maja Kozole
Vrednotenje zaznanih koristi in tveganj jedrske tehnologije v družbi

Igor Ivašković
Strateške dileme in alternativne usmeritve neprofitnih športnih klubov

Stojan Črv
Environmental Management System ISO 14001 and National Economies in EU Member States