E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost / JUE - Journal of Universal Excellence
December 2023, letnik / volume 12, številka / number 4


Za dostop do revije kliknite sliko. /
Click on the image to access the magazine.


Kazalo / Contents

 

Nadia Molek
Etični izzivi uporabe umetne inteligence v visokošolskih zavodih

Magda Lužar
Ekonomski in organizacijski vidik izkoristka sončne energije s pomočjo tehnologije

Jasenka Haleuš, Armand Faganel
Creative Competencies and Innovation Marketing in the Context of Defining the Determinants of a Company's Competitive Strategy

Sandi Povše, Mirko Markič
Načela vitkega proizvajanja in uspešnosti gospodarskih družb

Tjaša Štrukelj, Nomi Hrast
Strateške usmeritve trajnosti organizacije