E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost / JUE - Journal of Universal Excellence
December 2021, letnik / volume 10, številka / number 4


Za dostop do revije kliknite sliko. /
Click on the image to access the magazine.


Kazalo / Contents

Nataša Šporčić, Franc Brcar
An Analysis of Serious Bodily Injuries in Road Traffic and the Role of the Emergency Room

Mitja Cerovšek
Industrija 4.0: poslovni in tehnološki vidik sprememb

Suzana Žula, Mirko Markič
Menedžment raznolikosti v izbranih gospodarskih družbah

Ida Cvitkovič
Odličnost in dodajanje vrednosti za odjemalce

Katarina Grozina
Odličnost in ustvarjanje trajnostne prihodnosti

Denis Janc
Odličnost in spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti

Dušica Kunšek Rihtar
Odličnost in vodenje z vizijo, navdihom in integriteto