E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost / JUE - Journal of Universal Excellence
Junij 2022, letnik / volume 11, številka / number 2


Za dostop do revije kliknite sliko. /
Click on the image to access the magazine.


Kazalo / Contents

Rok Pipan, Milan Ambrož
Gender Differences in Employee-Turnover Predictors in Organisations Facing a Crisis

Franc Brcar
Statistika kriminala v letu 2020 v Sloveniji

Marija Milavec Kapun, Rok Drnovšek
Prenova procesov dolgotrajne oskrbe v domačem okolju

Sara Ušaj, Kristina Medvešček, Tanita Kaja Černe, Sabina Ličen, Mirko Prosen
Pomembnost medkulturne komunikacije v zdravstveni negi

Rajko Zakšek
Vpliv tehnoloških časov v proizvodnem procesu

Igor Ivašković
Odnos do tujih jezikov pri študentih poslovnih in ekonomskih ved