E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost / JUE - Journal of Universal Excellence
December 2019, letnik / volume 8, številka / number 4

Za dostop do revije kliknite sliko. /
Click on the image to access the magazine.

Kazalo / Contents

Andrej Dobrovoljc
Učinkovitost obvladovanja procesov v organizaciji

Janko Plešnik, Boris Bukovec
Educational Leadership and Commitment among Primary Education Employees

Simona Kozlevčar, Franc Brcar
Analiza prometnih nesreč voznikov motornih koles

Bojan Macuh
Pomen medgeneracijskega sodelovanja za starostnike v tretjem in četrtem življenjskem obdobju

Veronika Gruden
Pomen družbene odgovornosti v procesu upravljanja z dizajnom v organizaciji

Helena Handukić
Motivacija za izobraževanje v primarnem, sekundarnem in terciarnem zdravstvu

Deja Hojč
Analiza reševanja odjemalčevih reklamacij v izbrani organizaciji

Štefan Ivanko
Vodenje v 21. stoletju