E-učilnica E-indeks Slovensko English

RUO - Revija za univerzalno odličnost / JUE - Journal of Universal Excellence
December 2022, letnik / volume 11, številka / number 4


Za dostop do revije kliknite sliko. /
Click on the image to access the magazine.


Kazalo / Contents

Romana Likar, Maja Pucelj
Kakovost medsebojnih odnosov na spletu v času covida-19

Robert Sotler
Vpliv državnih presejalnih programov na zgodnje odkrivanje predrakavih sprememb in raka

Mateja Tomažin
Izboljšanje komunikacije pri vodenju vitke organizacije

Denis Janc, Katarina Grozina
Izboljšanje kakovosti modela prodajne funkcije – spletno bančništvo

Dušica Kunšek Rihtar, Mateja Zakšek
Dobra laboratorijska praksa z vidika logistike vzorcev

Simona Pavlin Repovž, Petra Štangelj
Kovčing kot orodje za razvoj organizacije