E-učilnica E-indeks Slovensko English

Študijski koledar 2022/2023

 

Začetek študijskega leta 01.10.2022
Zimski semester  01.10.2022 – 20.01.2023
Zimsko izpitno obdobje 23.01.2023 – 17.02.2023
Poletni semester 20.02.2023 – 09.06.2023
Poletno izpitno obdobje 12.06.2023 – 07.07.2023
Jesensko izpitno obdobje 16.08.2023 – 07.09.2023
Konec študijskega leta 30.09.2023
Teden FOŠ:
- Podelitev diplom
- Dekanov dan

19.12. – 23.12.2022
21.12.2022
23.12.2022

Opombe

* pedagoškega procesa prosti dnevi:

** dela prosti dnevi:

 

Študijski koledar za študijsko leto 2022/2023 je oblikovan na podlagi 37. in 66. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB 7 in spremembe), Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v RS (Uradni list RS, št. 112/05-UPB1 in spremembe) ter v skladu z 71. členom Statuta Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu. V obeh semestrih organiziranega pedagoškega dela, je zagotovljenih 15 delovnih tednov. Zagotovljena so tri izpitna obdobja. Pedagoški proces na izrednem študiju poteka skladno z izvedbenim predmetnikom in lahko vsebuje določena odstopanja od zgoraj navedenega študijskega koledarja. Študijski koledar je bil sprejet na 06/2022 seji Senata dne 16.6.2022.