E-učilnica E-indeks Slovensko English

Študijski koledar 2023/2024

 

Začetek študijskega leta 01.10.2023
Zimski semester  01.10.2023 – 19.01.2024
Zimsko izpitno obdobje 22.01.2024 – 17.02.2024
Poletni semester 19.02.2024 – 07.06.2024
Poletno izpitno obdobje 10.06.2024 – 05.07.2024
Jesensko izpitno obdobje 16.08.2024 – 13.09.2024
Konec študijskega leta 30.09.2024
Teden FOŠ:
- Podelitev diplom
- Dekanov dan

18.12. – 22.12.2023
20.12.2023 - sreda
22.12.2023 - petek

Opombe

* pedagoškega procesa prosti dnevi:

** dela prosti dnevi:

 

Študijski koledar za študijsko leto 2023/2024 je oblikovan na podlagi 37. in 66. člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – UPB 7 in spremembe), Zakona o praznikih in dela prostih dnevih v RS (Uradni list RS, št. 112/05-UPB1 in spremembe) ter v skladu z 71. členom Statuta Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu. V obeh semestrih organiziranega pedagoškega dela, je zagotovljenih 15 delovnih tednov. Zagotovljena so tri izpitna obdobja. Pedagoški proces na izrednem študiju poteka skladno z izvedbenim predmetnikom in lahko vsebuje določena odstopanja od zgoraj navedenega študijskega koledarja. Študijski koledar je bil sprejet na 04/2023 seji Senata dne 9.6.2023.