Canvas Spletni referat Slovensko English

Inovativna shema za sofinanciranje doktorskega študija

Tip projekta: MIZŠ

Status: 

Datum začetka: 2013-10-01

Datum zaključka:

Nosilec: izr. prof. dr. Annmarie Gorenc Zoran

Sodelavci: