E-učilnica Spletni referat Slovensko English

Program

PONEDELJEK | 4. 6. 2012predavateljura
Odprtje poletne šole in nagovor dekana   17:00 - 17:15
SVK po zahtevah ISO 9001 mag. Bojan Tomšič 17:15 - 19:45
Vzpostavitev SVK po zahtevah ISO 9001 mag. Bojan Tomšič 20:00 - 21:00

 

TOREK | 5. 6. 2012predavateljura
Notranje presoje SVK - 1. del Peter Merljak 16:00 - 19:15
Poslovnik kakovosti Franci Štupar 19:30 - 21:00

 

ČETRTEK | 7. 6. 2012predavateljura
Študij primera Trimo d.d.- Ogled proizvodnje
- Voditeljstvo
- Vključenost zaposlenih
- Sistemski pristop k vodenju
Polona Briški 16:00 - 19:00
TQM kot sodobna filozofija vodenja doc. dr. Davorin Kralj 19:15 - 20:45

 

PETEK | 8. 6. 2012predavateljura
Notranja presoja SVK - 2. del Peter Merljak 16:00 - 21:00

 

PONEDELJEK | 11. 6. 2012predavateljura
Notranje presoje SVK - 3. del Peter Merljak 16:00 - 19:15
Poslovna uspešnost in kakovost poslovanja dr. Jasminka Samardžija 19:30 - 21:00

 

TOREK | 12. 6. 2012predavateljura
Študija primera SVK - TPV d.d.
- Ogled proizvodnje, predstavitev SVK
- Osredotočenost na odjemalce
- Procesni pristop
- Vzajemno koristni odnosi z dobavitelji
- Integracija sistemov vodenja
Matej Jevšček
16:00 - 19:00
Sociološki vidiki novih tehnologij in njihov vpliv na delovanje organizacije dr. Mišela Mavrič 19:15 - 20:45

 

SREDA | 13. 6. 2012predavateljura
Notranje presoje SVK - preverjanje znanja Peter Merljak 16:00 - 18:30
Od kakovosti do odličnosti mag. Uroš Gunčar 18:45 - 20:15

 

ČETRTEK | 14. 6. 2012predavateljura
Študija primera SVK - Upravna enota Novo mesto
- Ogled prostorov, predstavitev SVK
- Odločanje na podlagi dejstev
- Nenehno izboljševanje
Zdenka Bajuk 16:00 - 18:30
HRM kot ključni proces pri TQM mag. Karmen Gorišek 18:45 - 20:15
Zaključek poletne šole z nagovorm dekana   20:15 - 20:30
Večerja in neformalno druženje    

 

ČETRTEK | 21. 6. 2012
ura
Svečana podelitev certifikatov in potrdil ter zaključna večerja   19:30