E-učilnica Spletni referat Slovensko English

Program

PONEDELJEK | 3. 6. 2013predavateljura
Odprtje poletne šole in nagovor dekana
dr. Boris Bukovec 16.00 - 16.15
SVK po zahtevah ISO 9001
mag. Bojan Tomšič
16.15 - 18.45
Vzpostavitev SVK po zahtevah ISO 9001 mag. Bojan Tomšič 19.00 - 20.00
Poslovnik kakovosti dr. Boris Bukovec
20.00 - 21.00

 

SREDA | 5. 6. 2013predavateljura
Študij primera SVK-UE NM
   • Ogled prostorov in predstavitev SVK
   • Osredotočenost na odjemalce
   • Procesni pristop
   • Odločanje na podlagi dejstev
   • Nenehno izboljševanje
Zdenka Bajuk
16.00 - 19.00
HRM kot ključni proces pri TQM mag. Karmen Gorišek 19.00 - 21.00

 

PETEK | 7. 6. 2013predavateljura
Notranje presoje SVK – 1.del
Peter Merljak
16.00 - 21.00

 

PONEDELJEK | 10. 6. 2013predavateljura
Študij primera SVK-Trimo d.d.
   • Ogled proizvodnje in predstavitev SVK
   • Voditeljstvo
   • Vključenost zaposlenih
   • Sistemski pristop k vodenju
   • Vzajemno koristni odnosi z dobavitelji
Polona Briški
16.00 - 20.00

 

SREDA | 12. 6. 2013predavateljura
Notranje presoje SVK – 2.del
Peter Merljak
16.00 - 21.00

 

PETEK | 14. 6. 2013predavateljura
Notranje presoje SVK – 3.del
Peter Merljak
16.00 - 21.00

 

ČETRTEK| 20. 6. 2013predavateljura
Notranje presoje SVK – preverjanje znanja
Peter Merljak 16.00 - 18.00
Zaključek poletne šole in nagovor dekana
dr. Boris Bukovec
18.00 - 18.15
Študentska tribuna Študentski svet 18.30 - 20.00
Večerja in neformalno druženje   20.00 - 22.00