E-učilnica E-indeks Slovensko English

Program

Ponedeljek, 1. junij 2015predavateljura
Odprtje poletne šole in nagovor dekana
 izr. prof. dr. Boris Bukovec 16.00 - 16.15
Predstavitev standardov družine ISO 9000 (ISO 9000, ISO 9001, ISO 9004)
mag. Bojan Tomšič in Marko Kiauta
16.15 - 18.45
Sistem vodenja kakovosti po zahtevah ISO 9001
mag. Bojan Tomšič in Marko Kiauta 19.00 - 20.00
Poslovnik kakovosti izr. prof. dr. Boris Bukovec
20.00 - 21.00
Sreda, 3. junij 2015predavateljura
Študij primera SVK-UE NM
   • Ogled prostorov in predstavitev SVK
   • Osredotočenost na odjemalce
   • Procesni pristop
   • Odločanje na podlagi dejstev
   • Nenehno izboljševanje
Zdenka Bajuk
16.00 - 19.00
HRM kot ključni proces pri TQM mag. Karmen Gorišek 19.00 - 21.00
Petek, 5. junij 2015predavateljura
Notranje presoje SVK – 1.del
Peter Merljak
16.00 - 21.00
Ponedeljek, 8. junij 2015predavateljura
Študij primera SVK-Trimo d.d.
   • Ogled proizvodnje in predstavitev SVK
   • Voditeljstvo
   • Vključenost zaposlenih
   • Sistemski pristop k vodenju
   • Vzajemno koristni odnosi z dobavitelji
Polona Briški
16.00 - 20.00
Sreda, 10. junij 2015predavateljura
Notranje presoje SVK – 2.del
Peter Merljak
16.00 - 21.00
Petek, 12. junij 2015predavateljura
Notranje presoje SVK – 3.del
Peter Merljak
16.00 - 21.00
Petek, 19. junij 2015predavateljura
Notranje presoje SVK – preverjanje znanja
Peter Merljak 16.00 - 18.00
Zaključek poletne šole in nagovor dekana
dr. Boris Bukovec
18.00 - 18.15
Študentska tribuna Študentski svet 18.30 - 20.00
Večerja in neformalno druženje   20.00 - 22.00