E-učilnica E-indeks Slovensko English

Poletna šola 2016

Podjetništvo - delovno mesto si znam ustvariti sam

Poletna šola 2016 v izvedbi Centra za izobraževanje in svetovanje Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu ter Razvojnega centra Novo mesto*, je namenjena vsem študentom, ki si želijo hitreje napredovati, pridobiti ECTS kreditne točke izven svojih matičnih zavodov ter zaposlenim in drugim zainteresiranim z namenom pridobivanja uporabnega znanja iz področja podjetništva.
S Poletno šolo želimo povečati vpetost fakultete v okolje in spodbuditi njeno sodelovanje s strokovnjaki iz področja podjetništva in tudi z drugimi visokošolskimi zavodi.

Z vsebino Poletne šole želimo prispevati predvsem k razvoju naslednjih kompetenc:

Na Poletni šoli 2016 se boste srečali z predstavitvijo podpornega okolja za podjetništvo, pravnimi in finančnimi vidiki podjetništva, seznanili s primeri dobrih praks StartUp podjetij in izdelali ter predstavili svoj poslovni model.


*Poletna šola 2016 je soorganizirana v okviru programa Izobraževanje podjetnikov, ki ga vodi Razvojni center Novo mesto d.o.o. v sodelovanju z dolenjskimi občinami Novo mesto, Dolenjske Toplice, Mokronog-Trebelno, Mirna Peč, Mirna, Straža, Šentjernej, Šentrupert, Škocjan, Šmarješke Toplice, Semič in Žužemberk.