E-učilnica E-indeks Slovensko English

Poletna šola 2017: SVK - Sistem vodenja kakovosti

Poletna šola 2017 Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, je namenjena vsem študentom, ki si želijo hitreje napredovati, pridobiti ECTS kreditne točke izven svojih matičnih zavodov ter mentorjem delovne prakse z namenom pridobivanja kompetenc iz področja vodenja kakovosti. S Poletno šolo želimo prispevati k promociji Fakultete za organizacijske študije v Novem mestu, izboljšati zadovoljstvo naših študentov ter povečati njihovo pripadnosti fakulteti. Prav tako želimo povečati vpetost fakultete v okolje in spodbuditi njeno sodelovanje s strokovnjaki iz gospodarstva in negospodarstva kot tudi s sorodnimi visokošolskimi zavodi.

Z vsebino Poletne šole želimo prispevati predvsem k razvoju naslednjih kompetenc:

V Poletni šoli 2017 se bodo prepletala najsodobnejša teoretična spoznanja številnih predavateljev kot tudi najnaprednejše praktične rešitve, ki jih organizacije uporabljajo na svoji poti do kakovosti. Ker bo v Poletni šoli ključen poudarek na pridobivanju praktičnih znanj na podlagi praktičnih študij primerov najodličnejših organizacij v Sloveniji (Trimo d. d. in Upravna enota Novo mesto) smo prepričani, da bodo udeleženci Poletne šole izboljšali tudi svojo zaposljivost.

kSER1yzJN8M

Vabilo
Program
Prijava
Izvajalci
Sponzorji
Fotogalerija
Novomeški utrip