E-učilnica E-indeks Slovensko English

Izvajalci

     

doc. dr. Marija Turnšek Mikačić

• Predavateljica FOŠ, VŠ GRM.
• Nosilec predmetov: Podjetništvo (VS), Karierno
   načrtovanje (VS).
• NLP praktik, NLP mojster, mednarodni NLP trener
   (licence INLPTA, DVNLP, IANLP) NLP coach.
• Članica INLPTA – International NLP Trainers Association
• Dosedanje delovne izkušnje:
       • Vodja razvoja in raziskav v Kozmetiki LEK,
          Ljubljana.
       • Direktorica sektorja za organizacijo in planiranje
         ČGP DELO.
       • Sekretarka Državnega sveta Republike Slovenije.
mag. Iris Fink Grubačević

• Predavateljica FOŠ, FINI.
• Nosilka predmetov: Ravnanje z ljudmi (VS), Poslovni
   coaching (VS), Temelji menedžmenta (VS).
• NLP praktik, NLP mojster poslovne komunikacije, NLP
  coach.
• Dekanja FINI, Novo mesto.
• Dosedanje delovne izkušnje:
       • Prodekanja za izobraževanje in kakovost FINI, Novo
         mesto.
       • Ravnateljica na Ekonomski šoli Novo mesto, Višji
         strokovni šoli.

 

 

mag. Bernarda Potočnik

• Predavateljica FOŠ.
• NLP praktik, NLP mojster, mednarodni NLP trener
  (licence INLPTA, DVNLP, IANLP), NLP coach.
• Osebna individualna akreditacija PCC (Professional
   Certified Coach) International Coach Federation - ICF.
• Članica INLPTA – International NLP Trainers Association.
• Dosedanje delovne izkušnje:
       • Mednarodni ADEC trener.
       • Predavateljica višje šole VŠKV, Ljubljana
       • Izobraževalna trenerka in coach, Glotta nova,
         Center za novo znanje Ljubljana.

 


 

 

Karmen Šemrl, dipl. slovenistka

• Predavateljica FOŠ.
• NLP praktik, NLP mojster, NLP trener, NLP coach.
• ACC – Associate Certified Coach pri International Coach
   Federation- ICF.
• Dosedanje delovne izkušnje:
        • Izobraževalna trenerka in coach, Glotta nova,
          Center za novo znanje Ljubljana.
        • Radijska napovedovalka in moderatorka pri radiu
          Štajerski val

 


 

doc. dr. Tit Turnšek

• Predavatelj Visoke šole za upravljanje podeželja, Novo
   mesto.
• NLP karierni coach.
• Dosedanje delovne izkušnje: 
       • Vodja razvoja aplikativnega software v
          računalniškem centru Jožefa Stefana,
       • Direktor Tovarne Iskra elektrozveze.

 

 

 

 

dr. Tatjana Dragović

• Doctoral Research community leader Faculty of
   Education, University of Cambridge, UK.
• NLP praktik, NLP mojster, NLP trener, NLP coach.
• Master Certified Coach (MCC) pri International Coach
   Federation - ICF.
• Dosedanje delovne izkušnje:
       • Izobraževalna trenerka in coach, Glotta nova,
         Center za novo znanje Ljubljana.
       • Predavateljica leta 2009 (SOFOS)
       • Gostujoča predavateljica na podiplomskem študiju
         na področju ‘Health and Social Work na ‘University
         of Applied Science’, v Oulu na Finskem.

 

 

 

 

 

 

dr. Zora Ilc Rutar

• Predavateljica FOŠ.
• NLP praktik, NLP mojster, NLP coach.
• Dosedanje delovne izkušnje:
       • Znanstveno strokovna svetnica ZRSS
       • Višja svetovalka II ZRSŠ: vodenje razvojnih
         projektov
       • Urednica revije Vzgoja in izobraževanje
       • Vodenje razvojnih projektov: Didaktična prenova
         gimnazij, Medpredmetne in kurikularne povezave,
         mednarodni Comenius projekt Regio Peertner.