E-učilnica E-indeks Slovensko English

Zimska šola FOŠ 2019: PC - Program Poslovni coaching

Vabimo vas na Zimsko šolo FOŠ 2018: PC – Poslovni coaching, ki bo potekala od 21. januarja. - 13. februarja 2019, na kateri se bodo prepletala najsodobnejša teoretična spoznanja številnih predavateljev kot tudi najnaprednejše praktične rešitve.

Ključen poudarek bo na pridobivanju uporabnih znanj na podlagi praktičnih študij.

Namen:

Pridobitev certifikata FOŠ: Animator poslovnega coachinga.
• Pridobitev mednarodnega certifikata INLPTA: Praktik coachinga.
• Na podlagi coachinga posamezniki/podjetja dosegajo više cilje, so dejavnejši, sprejemajo boljše
  odločitve in ustvarjalnejše uporabljajo svoje naravne notranje vire in sposobnosti.
• Mreženje z vodilnimi strokovnjaki iz področja poslovnega coachinga.
• Ogled najboljših praks praktikov poslovnega coachinga.
• Pridobitev idej za izboljšanje osebne odličnosti ter odličnosti poslovanja organizacij.
• Vsak udeleženec oblikuje predlog poslovnega coachinga matične organizacije izmed izbranih
  modelov: poslovni coaching, prodajni coaching, coaching za vodje, korporativni coaching,
  kolegialni coaching.
• Pridobitev 6 ECTS točk
.


Zimska šola je namenjena:

• Študentom dodiplomskega in podiplomskega študija Fakultete za organizacijske študije v Novem
   mestu in drugih visokošolskih zavodov.
• Vsem zainteresiranim, ki jih izbrana tematika zanima.

Rok za prijavo: 14. januar 2019.

 

Prisrčno vabljeni.

Vabilo

Plakat