E-učilnica E-indeks Slovensko English

Program

Ponedeljek, 21. januar 2019 predavatelj ura

Odprtje zimske šole in nagovor.

prof. dr. Boris Bukovec

mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred.

doc. dr. Lea-Marija Colarič-Jakše

16.00 - 16.10
Vloga poslovnega coachinga v profesionalnem razvoju posameznika in organizacije: Predstavitev vsebine, poteka, nalog in certificiranje zimske šole poslovnega coachinga.
doc. dr. Marija Turnšek Mikačić 16.10 - 17.00

Ustvarjalna delavnica- Poslovni coaching.

mag. Iris Fink Grubačević, viš. pred. 17.00 - 20.00
Sreda, 23. januar 2019 predavatelj ura

Veščine coachinga za profesionalni razvoj:

• Kaj je coaching?
• Sodobni zaposleni v vlogi coacha.
• Koncepti coachinga.
• Diagnostična orodja v coachingu.
• Komunikacijske veščine.
• Uporaba skupinskega in individualnega coachinga pri
   profesionalnem razvoju.
• Vrste coachinga.
• Priložnosti in meje coachinga.
• Poklic-coach.
• Samocoaching.

mag. Bernarda Potočnik
16.00 - 18.00
Ustvarjalna delavnica – Coaching praktikum.

Coaching in svetovanje pri vodenju in upravljanju organizacij:

• Strukturiranje in vodenje procesa.
• Coaching orodja, metode in tehnike supervizije za
   razvoj organizacije - oblikovanje vizije in ciljev.
• Timski coaching in timska supervizija.
• Karierni coaching, coaching za razvoj kadrov.
• Najpogostejše teme: kultura in klima, komunikacija,
  organizacija dela/časa za večjo učinkovitost,
  razvoj zaposlenih.

Karmen Šemrl, dipl. slovenistka 18.00 - 20.00
Ustvarjalna delavnica – Coaching praktikum.
Petek, 25. januar 2019 predavatelj ura

Prodajni coaching:

• Osnove coachinga v prodaji.
• Proces »coaching« prodaje kot ciklus treh faz prodaje.
• Zrelost in integriteta prodajalca.
• Motivacija.
• Vzpostavljanje odnosa s kupcem in postavljanje vprašanj.
• Poslušanje.
• Predstavitev rešitve.
• Vizualizacija predstavitve rešitve.
• Zagotavljanje elementov za kupčevo odočitev.

doc. dr. Tit Turnšek
16.00 - 20.00
Ustvarjalna delavnica – Prodajni coaching.
Ponedeljek, 28. januar 2019 predavatelj ura

Veščine coachinga za vodje:

• Sodobni zaposleni v vlogi coacha.
• Uporaba skupinskega in individualnega coachinga pri
   vodenju.
• Pomen coachinga za rast posameznika, zaposlenega,
   podjetja.
• Koncepti coachinga za hitro rast podjetij.
• Coaching za vodje v praksi.
• Veščine coachinga na delovnem mestu.

dr. Tatjana Dragović
16.00 - 20.00
Ustvarjalna delavnica - Veščine coachinga za vodje.
Sreda, 30. januar 2019 predavatelj ura

Korporativni coaching:

• Študij primera sistemskega korporacijskega coachinga.
• Cilj sistemskega coachinga v veliki organizaciji.
• Okvir sistemskega coachinga: prvo plenarno zasedanje,
   proces podskupin, vmesno zasedanje podskupin, vloga
   coachev, vloga udeležencev, drugo plenarno zasedanje,
   tretje plenarno zasedanje, zaključek, komentarji.

doc. dr. Marija Turnšek Mikačić
16.00 - 20.00
Ustvarjalna delavnica - Korporativni coaching.
Petek, 1. februar 2019
predavatelj ura

Coaching v kolektivu – vzajemno podpiranje

         • Psihološke osnove coachinga, rahljanje omejujočih
           prepričanj, ozaveščanje virov in potencialov za vzajemno
           podpiranje.
         • Krepitev kulture sodelovanja in povezanosti.
         • Preseganje (ne)kulture tarnanja in pritoževanja - 
           konstruktivni pogovor za nove uvide in spremembe.

dr. Zora Rutar Ilc
16.00 - 20.00
Ustvarjalna delavnica – Coaching v kolektivu – vzajemno podpiranje
Sreda, 13. februar 2019
predavatelj ura

Zaključna ustvarjalna delavnica s predstavitvami seminarskih nalog udeležencev: Poslovni coaching, prodajni coaching, coaching za vodje, korporativni coaching, kolegialni coaching.

doc. dr. Marija Turnšek Mikačić
16.00 - 19.30
Zaključek zimske šole s podelitvijo certifikatov.
prof. dr. Boris Bukovec 19.30 - 20.00
Pogostitev in neformalno druženje.   20.00 - 22.00