E-učilnica E-indeks Slovensko English

Forumi osebne odličnosti

FOŠ v sodelovanju z Gospodarsko zbornico Dolenjske in Bele krajine (GZDBK) v kvartalni frekvenci izvaja forume osebne odličnosti.

Namen forumov osebne odličnosti je predstaviti posameznike, ki jim stroka priznava osebno odličnost in uživajo velik ugled v javnosti.

Forum osebne odličnosti se izvaja v smislu uvodnega vodenega razgovora z gostom in osrednjim delom, kjer se vzpostavi aktivna komunikacija z udeleženci.

Moderator forumov osebne odličnosti je član akademskega zbora ali študent FOŠ. Njegove ključne naloga naloge so:

Ciljna publika so študentje FOŠ, diplomanti FOŠ, člani akademskega zbora FOŠ, študentje in člani akademskih zborov ostalih VŠZ, predstavniki lokalne skupnosti, člani GZDBK in ostala zainteresirana javnost. Vabila se sprotno objavljajo na spletni strani FOŠ. Dogodek je brezplačen.

25.9.2019

Gost: Irena Potočar Papež
Moderator: prof. dr. Boris Bukovec
Vabilo
Fotogalerija

10.6.2019

Gost: dr. Tatjana Dragovič
Moderator: doc. dr. Marija turnšek Mikačić
Vabilo
Fotogalerija

10.4.2017 Gost: prof. dr. Miha Japelj
Moderator: doc. dr. Marija turnšek Mikačić
Vabilo
Fotogalerija
16.11.2016 Gost: Jožko Čuk
Moderator: doc. dr. Marija Turnšek Mikačić
Vabilo
Fotogalerija
29.09.2016

Gost: Dr. Janez Gabrijelčič
Moderator: doc. dr. Marija Turnšek Mikačić
Vabilo
Fotogalerija