E-učilnica E-indeks Slovensko English

Forumi odličnosti in mojstrstva

 

2021 29. forum odličnosti in mojstrstva: Spodbujanje sožitja narave, gospodarstva in kulture kot ključnih gradnikov nadpovprečnosti, odličnosti in mojstrstva
2019 28. forum odličnosti in mojstrstva: Spodbujanje nadpovprečnosti kot ključnega gradnika odličnosti in mojstrstva
2018 27. forum odličnosti in mojstrstva: Simbioza sodobnih tehnologij in družbe, Slovenija kot soustvarjalec globalnih trendov
2017 26. forum odličnosti in mojstrstva: Spodbujanje zmagovalne miselnosti
2013 25. forum odličnosti in mojstrstva: Sproščanje človekovih ustvarjalnih potencialov pri uveljavljanju univerzalne odličnosti in mojstrstva
2012 24. mednarodni forum odličnosti in mojstrstva: Družbeno odgovorno ravnanje pri uveljavljanju univerzalne odličnosti in mojstrstva.
2011 23. mednarodni forum odličnosti in mojstrstva: Vzgoja, izobraževanje in vseživljenjsko učenje pri uveljavljanju univerzalne odličnosti in mojstrstva
2010 22. mednarodni forum odličnosti in mojstrstva in 14. Konferenca zmagovalcev EFQM: Etičnost razmišljanja in delovanja pri uveljavljanju strategije univerzalne odličnosti in mojstrstva
2009 21. mednarodni forum odličnosti in mojstrstva in Konferenca zmagovalcev: Uveljavljanje univerzalne odličnosti kot odgovor na izzive sedanjosti in prihodnosti
2008 20. forum »Univerzalna odličnost kot nova paradigma uspešnega sodelovanja med državami in kot motivacija za zdravo življenje in uspešno delo«
2007 19. mednarodni forum »Sožitje različnih poti odličnosti in iskanje skupnega imenovalca globalne (univerzalne) odličnosti«
2006 18. Forum »Uveljavljanje mednarodne odličnosti«
2005 17. Forum »ODLIČNOST IN MOJSTRSTVO KOT PREPROSTI, MAJHNI KORAKI K UČINKOVITEMU DELU IN BOLJŠEMU ŽIVLJENJU
2004 16. Forum »NOVI IZZIVI ZA PODJETNIŠTVO IN INOVATIVNOST«
2003 15. Forum »SLOVENIJA KOT VIR ODLIČNIH IZDELKOV IN STORITEV V PROCESIH GLOBALIZACIJE«
2002 14. Forum »UČINKOVITO POVEZOVANJE NAŠEGA GOSPODARSTVA IN DRUGIH DELOV NAŠE DRUŽBE«
2001 13. Forum »ODGOVORNOST KOT KLJUČNA VREDNOTA ODLIČNOSTI«
2000 12. Forum »KAKO DO ODLIČNOSTI 24 UR NA DAN«
1999 11. Forum »IZ MAJHNEGA RASTE ODLIČNOST«
1998 10. Forum odličnosti in  mojstrstva – Otočec »VEČ IN BOLJE KOT VODILO EKONOMIJE, KULTURE IN DRUGIH ZNANOSTI NA POTI K ODLIČNOSTI IN MOJSTRSTVU«
1997 9. seminar »RAZVOJNO USPEŠNA SLOVENIJA IN EVROPA IN AMERIKA IN AZIJA… TER POTI K ODLIČNOSTI DVEH MILIJONOV GLAV, DVEH MILIJONOV SRC IN ŠTIRIH MILIJONOV ROK«
1996 8. seminar VIZIJA ODLIČNE SLOVENIJE…IN VENDAR SE PREMIKA NAPREJ
1995 7. seminar POT K ODLIČNOSTI SLOVENSKEGA GOSPODARSTVA
1994 6. seminar SOŽITJE EKONOMIJE IN KULTURE KOT PRILOŽNOST ZA USPEŠEN RAZVOJ SLOVENIJE
1993 5. seminar SLOVENIJA - KAKO V NOVO TISOČLETJE?
1992 4. seminar INOVATIVNA SLOVENIJA
1991 3. seminar
1990 2. seminar
1989 1. seminar
1988 Srečanje ekonomistov in gospodarstvenikov Dolenjske in Bele krajine na Otočcu