Canvas Spletni referat Slovensko English

9. seminar »RAZVOJNO USPEŠNA SLOVENIJA IN EVROPA IN AMERIKA IN AZIJA… TER POTI K ODLIČNOSTI DVEH MILIJONOV GLAV, DVEH MILIJONOV SRC IN ŠTIRIH MILIJONOV ROK«

 

s pevci Dolenjskega okteta, gosti dr. France Arharjem, mag. Tone Ropom, Mitja Meršolom ter dr. Bogdan Topičem in s predavatelji:

• mag. Vojka Ravbar: Učinkovito vključevanje Slovenije v mednarodne tokove
• prof. dr. Ivan Turk: Slovenija in svetovna standardizacija
• dr. Ignac Šumi: Ekonomija in kultura
• prof. dr. Štefan Ivanko: Izzivi mednarodnega managementa v povezavi z notranjim lastništvom
• dr. Marko Kos: Razvojne možnosti in potrebe slovenske industrije
• prof. dr. Krešimir Puharič: Mednarodne pogodbe in nekatere njihove pravne značilnosti
• prof. dr. Jože Gričar: Slovenija in njeno mesto na svetovnih informacijskih cestah
• prof. dr. Matjaž Mulej, Zdenka Ženko in Nastja Mulej: Primerjalni pogled na vire uspešnosti različnih delov sveta in vključitev Slovenije v svetovne tokove
• prof. Samo Pahor: Razvoj in priložnosti Slovenstva na prehodu v novo tisočletje
• prof. dr. Slavka Kavčič: Singapur – asociacija slovenske obiskovalke
• Ivan Rudolf: Singapur, primer male, uspešne ekonomije
• mag. Marko Koščak in Janko Goleš: Speča dolenjska lepotica kot primer poti k odličnosti

Gradivo je dostopno v knjižnici FOŠ.