Canvas Spletni referat Slovensko English

14. Forum odličnosti in mojstrstva Otočec (2002)
UČINKOVITO POVEZOVANJE NAŠEGA GOSPODARSTVA IN DRUGIH DELOV NAŠE DRUŽBE

Forum s predsednikom Državnega zbora Borut Pahorjem in predavatelji:  dr. France Bučar, akademik dr. France Bernik, dr. Jože Mencinger, Janez Bohorič, dr. Franjo Štiblar, dr. Štefan Ivanko, prof. Dušica Kunaver, dr. Marko Kranjec, mag. Milan Božič
Gost: Šmihelski oktet