Canvas Spletni referat Slovensko English

13. Forum odličnosti in mojstrstva Otočec (2001)
ODGOVORNOST KOT KLJUČNA VREDNOTA ODLIČNOSTI

Forum s predsednikom Državnega sveta Tone Horvatom in predavatelji: akad. dr. France Bernik, akad. dr. Matjaž Kmecl, dr. Aleksandra Kornhauser, dr. Manca Košir, dr. France Arhar, dr. Ivan Turk, dr. Jože Gričar, prof. dr. Peter Novak, mag. Janez Kure
Gosta: operni pevec Juan Vasle ob spremljavi pianista Leona Engelmana