Canvas Spletni referat Slovensko English

20. forum odličnosti in mojstrstva Otočec 2008, konferenca zmagovalcev EFQM in forum SFPO
UNIVERZALNA ODLIČNOST KOT NOVA PARADIGMA USPEŠNEGA SODELOVANJA MED DRŽAVAMI KOT MOTIVACIJA ZA ZDRAVO ŽIVLJENJE IN USPEŠNO DELO

Forum s predsednikom mag. Francem Snojem in predavatelji dr. Boštjan Žekš, dr. France Bučar, dr. Aleš Debeljak, akad. Dr. Jože Toporišič, dr. France Arhar, Tatjana Fink MBA, Zvezdana Bajc, prof. dr. Štefan Ivanko, dr. Marko Kranjc, Javon R. Bea, dr. Matjaž Mulej, prof. dr. Jože Gričar, dr. Edvard Kobal, dr. Stane Granda in dr. Lučka Kajfež Bogataj