Canvas Spletni referat Slovensko English

6. seminar SOŽITJE EKONOMIJE IN KULTURE KOT PRILOŽNOST ZA USPEŠEN RAZVOJ SLOVENIJE

 

Seminar s predavatelji:

• prof. dr. France Černe: Kultura in ekonomija
• France Novak prof.: Slovenski jezik, ekonomija in kultura
• prof. dr. Štefan Ivanko: Kultura organizacije in poslovna uspešnost
• prof. dr. Hubert Požarnik: Za ekološko zrelo ekonomijo
• prof. dr. Jože Mencinger: Ekonomija in kultura
• dr. Julij Nemanič: Vinogradništvo v luči ekonomije in kulture
• Lidija Gabrijelčič, univ.dipl.oec.: Borzno posredovanje kot nujen pogoj uspešnega in učinkovitega gospodarstva
• prof. dr. Jože Gričar: Informacijska tehnologija, ekonomija in kultura
• prof. dr. Davorin Kračun: Makroekonomska politika v letu 1994 in lastninjenje
• prof. dr. Lojze Sočan: Konkurenčnost in sodobni razvoj
• mag. Drago Goli: Tehnika in kultura
• mr. sc. Tatjana Marija Gazvoda, dr.med.: Zdravje kot ekonomsko – kulturna vrednota
• Mitja Rotovnik: Povezovanje kulture in gospodarstva

Gradivo je dostopno v knjižnici FOŠ.