Canvas Spletni referat Slovensko English

4. seminar INOVATIVNA SLOVENIJA

 

Seminar s predavatelji: 

• Tone Pavček, pesnik: Kultura in iznajditeljstvo
• prof. dr. Matjaž Mulej: Inovativnost kot pogoj obstoja in razvoja naše države in družbe
• prof. dr. Štefan Ivanko: Inovativna organiziranost podjetja
• prof. dr. Ivan Turk: Kako izdelovati računovodske izkaze skladno z evropskimi normativi
• prof. dr. Boris Grabnar: Retorika in prihodnost Slovenije
• prof. dr. Zdravko Kaltnekar: Humanizacija dela in inovativnost
• prof. dr. Štefan Kajzer: Upravljalne značilnosti inovativnega podjetja
• prof. dr. Miroslav Rebernik: Od učinkovitega k inovativnemu podjetju
• dr. Marko Kranjec: Ozdravitev slovenskih financ
• prof. dr. Slavko Splichal: Gospodarsko prestruktuiranje in demokratizacija; privatizacija kot »magični ključ«? Komunikološka konceptualizacija prestruktuiranja medijev v postsocializmu
• prof. dr. Jože Gričar: Re-inženiring procesov v organizaciji
• prof. dr. Ivo Banič: Tehnologija in razvojne možnosti Slovenije
• prof. dr. Janez Mayer: IV. svetovna revolucija in slovenska ustvarjalnost

Gradivo je dostopno v knjižnici FOŠ.