Canvas Spletni referat Slovensko English

2. seminar o poslovnem napovedovanju in učinkovitem odločanju v zaostrenih gospodarskih pogojih (1990)

 

Seminar s predavatelji:

• prof. dr. Jože Mencinger: Možnosti makroekonomskega napovedovanja
• prof. dr. Matjaž Mulej in E. Kržičnik: Ustvarjalnost in poslovno napovedovanje
• mag. Ana Murn: Izhodišča novega sistema načrtovanja družbenega razvoja in Dolenjska
• prof. dr. Štefan Ivanko: Organiziranje podjetji v zaostrenih razmerah
• Viljem Nemec, prof.: Spremembe s prehodom v tržno gospodarstvo
• dr. Ivo Banič: Načela prehoda v učinkovito gospodarjenje
• prof. dr. Stane Možina: Poslovodni kadri in uspešen razvoj podjetja
• prof. dr. Jože Gričar: Računalniško izmenjavanje podatkov in razvoj poslovanja
• prof. dr. Jan Meyer: How to improve the management of human Resources
• Vlasta Tomazin, dipl. psih.: Pionir učeče se podjetje
• mag. Emil Milan Pintar: Slovenija na razvojnem razpotju (teze)

Gradivo je dostopno v knjižnici FOŠ.